Koninklijke Marathon Atletiek Club Westhoek (MACW) wil al haar atleten en specifiek de jeugdatleten een aangename sportomgeving bieden, waarin zij hun sport op een plezierige en ongestoorde wijze kunnen beoefenen.

Pesten of andere vormen van ongepast (ook seksueel grensoverschrijdend) gedrag verstoort dat en helaas gebeurt dat overal. Geen enkele sportclub kan of mag beweren dat dergelijk ongepast gedrag nooit voorkomt
of zal voorkomen.
Al te dikwijls is een atleet het slachtoffer van pesterij of ongewenst gedrag zonder dat de trainers of het bestuur dit merken. Meestal omdat de atleet er niet over durft of wil praten. Of niet weet tot wie hij of zij zich moet wenden.
Om te voorkomen dat men er mee blijft rondlopen of het lidmaatschap opzegt, heeft MACW voor al haar leden van de verschillende afdelingen een vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor alle atleten die het slachtoffer zijn van pesterijen of andere vormen van ongepast gedrag (ook de ouders of andere betrokkenen kunnen een gesprek aanvragen). De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en staat ‘boven’ de organisatie.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Deze luistert naar je verhaal en helpt je te zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zonder toestemming van de atleet zal de vertrouwenspersoon die informatie niet aan derden bekendmaken.

Heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek dan kun je altijd bellen of via mail contact opnemen met