De volgende data kan worden opgeslagen:

anoniem

 • Tracken van gebruikers
  • Geanonimiseerd IP adres: xxx.xxx.xxx.xxx word opgeslagen als xxx.xxx.xxx.0
  • Welke pagina’s werden bezocht?
  • Wanneer werd die pagina bezocht?
  • Uit welk land word de website bezocht?
  • Met welke browser?
  • Met welk besturingssysteem?
  • Hoe groot is het scherm?
  • Er word geen fingerprinting toegepast. Fingerprinting is een methode waarbij op basis van data zoals hierboven en andere toch geprobeerd wordt om tot een unieke persoon te kunnen herleiden.
  • Via welke website of zoekwoorden heeft de gebruiker deze website gevonden?
  • Deze informatie willen we gebruiken om onze website te verbeteren. Bij ontwerpbeslissingen is het steeds belangrijk wat algemeen het profiel is van onze bezoekers zodat we daarvoor kunnen testen en ontwerpen.
  • Deze informatie gaat enkel over deze website en word niet gedeeld met andere partijen.
  • Zolang de gebruiker van de website niet op “OK, Ik ga akkoord” heeft geklikt in de cookie banner wordt deze informatie niet opgeslagen.
  • zie ook de Cookie Policy
  • We gebruiken hiervoor WP-Slimstats.

Ingelogde gebruikers

 • login gegevens
  • gebruikersnaam
  • Schermnaam
  • Beveiligde versie van wachtwoord (Hashed version – niet vertaalbaar naar het originele wachtwoord)
  • Gebruikersnaam
  • E-mail adres
  • Tijdstip van aanmaken account
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Taal
  • Website
  • Telefoon
  • Biografie
  • Profiel foto
  • Deze info kan worden bekeken en aangepast op “Mijn profiel wijzigen”
  • Het verwijderen van deze info kan worden aangevraagd bij de webmaster, maar dan word het volledige account verwijderd.
  • Deze informatie word verzameld en opgeslagen om de gebruikservaring om de site te verbeteren.

Data ingevuld in een formulier

 • Alle formulierdata word opgeslagen
 • Onkostennota
  • Alle formulierdata word opgeslagen
  • Inclusief naam, voornaam en rekeninginfo

Hoe lang worden de gegevens bijgehouden?

 • tracken van gebruikers: 60 dagen
 • login gegevens: zolang het account bestaat
 • formulier data
  • onkostennota: alle data inclusief bankrekeninginfo blijft beschikbaar tot de data is verwerkt door de penningmeester
  • Inschrijvingen Clubkampioenschappen: Tot de week na de wedstrijd

Beveiliging van deze data

Beveiliging van het communicatiekanaal tussen gebruiker en de server.

=> We gebruiken een certificaat en HTTPS om een beveiligde verbinding te garanderen

Versleuteling van gegevens

=> Wachtwoorden worden gehashed. Dit wil betekenen dat op basis van die hash het niet mogelijk is het origineel wachtwoord te achterhalen. Meer info hierover op https://nl.wikipedia.org/wiki/Hashfunctie

Data verstuurd via mail ter bevestiging van het invullen van een formulier (onkosstennota, wedstrijdinschrijving, …) vallen niet onder deze beveiliging. We zullen er wel op letten om geen gevoelige data zoals wachtwoorden in deze bevestigingsberichten te plaatsen. Bevestiging van privé gegevens zoals adres en dergelijke zijn echter moeilijk te vermijden.

Toegang tot de data

De volgende perso(o)n(en) kunnen de data lezen en bewerken:

 • De website administrator heeft toegang tot alle data (versleutelde data en gehashte wachtwoorden zijn echter niet leesbaar).
  • Op dit moment is de administrator Wim Lingier
 • Een ingelogde gebruiker heeft toegang tot zijn eigen data.
 • Data van invulformulieren zijn zichtbaar voor de begunstigde van deze formulieren
  • Onkostennota => data is zichtbaar voor de penningmeester, de secretaris en de voorzitter
  • Inschrijvingen Clubkampioenschappen: data is zichtbaar voor de secretaris en voorzitter

Wat als de data (mogelijks) beschikbaar is buiten de bovenvermelde richtlijnen?

Elk vermoeden of bewijs van een beveiligingslek waar mogelijks data is gelekt zal worden

Meer info over de bescherming van uw gegevens?

https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0