Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van MACW/vzw ( art.19 statuten).
Het regelt de meer interne kwesties tussen de bestuursleden, leden en afdelingen van MACW, die nodig zijn voor een goede werking.
Een huishoudelijk reglement moet voorkomen dat er problemen en discussies ontstaan, die niet kunnen opgelost worden. Het is een leidraad voor een goed bestuur.

Als MACW onderschrijven we ook de gedrags code van de Vlaamse Atletiek Liga