Beach Run De Panne

Vlak na haar deelname aan de triatlon op Alpe D’Huez kon Emelie Butseraen ruim de Beach Run in De Panne winnen bij de vrouwen. Dominique Alleman werd achtste bij de mannen, Christoph Fieuw werd 14de, Steven Dobbelaere 21ste, Steven Vandenbussche 22ste en Kevin Gadeyne 36ste. Romeo Glorie werd 38ste, Johan Becue 44ste en Emelie Butseraen 54ste en ruim eerste vrouw. Lieven Pieters werd 69ste, Robby Legein 83ste, Laurens Outtier 84ste, Tuur Bruneel 96ste en Kathleen Bulcke 99ste. Eric Vandenplassche werd 142ste, Filip Vandenbulcke 149ste, Johan Thieren 167ste, Eva Beyen 169ste, Trees Hollebeke 190ste, Kurt Hintjes 198ste en Patrick Pieters 202de. Sarah Dekien werd 230ste, Norbert Depaepe 286ste, Anthony Pinson 307de, HIlde Liefooghe 324ste, Erika Goessens 327ste en Linda De Rycke 339ste.